Hướng dẫn sử dụng sản phẩm

(1) Lấy một lượng bột mask vừa đủ hòa với nước trộn đều thành hỗ hợp đặc sánh. 

(2) Thoa đều khắp mặt. 

(3) Chờ cho mặt nạ khô gỡ nhẹ.