Mạnh mẽ

"Từ tận đáy lòng vẫn luôn tồn tại vô số con đường dẫn chúng ta đến với một cuộc đời tốt đẹp hơn, trường thành hơn.  Cho dù phải lựa chọn thế nào, con đường gập ghềnh ra sao cũng nhất định phải thật dũng cảm và mạnh mẽ tiến về phía trước."